Záruka a servis

ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS ZBRANÍ CZ

Česká zbrojovka a.s. zajišťuje záruční opravy pro všechny své běžné produkty, uvedené na těchto webových stránkách. K dispozici je rovněž pozáruční a mimozáruční servis zbraní CZ. Technická podpora produktů CZ je zajištěna prostřednictvím celosvětové sítě servisních partnerů CZ, jejichž pracovníci jsou kvalifikováni a certifikováni pro:

 • údržbu a opravu všech palných zbraní vyráběných Českou zbrojovkou a.s.;
 • poradenství a konzultace týkající se použití všech palných zbraní CZ;
 • ladění vybraných zbraní CZ.

Vzhledem k nedostupnosti technologií a náhradních dílů pro starší výrobky provádíme placené opravy pouze u zbraní, jejichž rok výroby není starší 10 let. Pokud nedokážete najít oficiálního servisního partnera CZ ve vaší zemi, zkontaktujte prosím svého prodejce a/nebo místního zástupce České zbrojovky a.s.

ZÁRUKA

Česká zbrojovka a.s. u všech svých produktů poskytuje záruku v souladu se Záručními podmínkami a/nebo podle podmínek uvedených v záručním listu, který je přikládán ke každé prodávané zbrani. Záruční doba činí 24 měsíců v případě dřevěných součástí a povrchové úpravy a 36 měsíců v případě ostatních dílů. Začíná běžet dnem prodeje zboží počátečnímu zákazníkovi a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a zpracování způsobené výrobcem. Pokud je výrobek používán k účelu, pro který je určen, a způsobem popsaným v návodu pro obsluhu a údržbu, zaručuje Česká zbrojovka a.s. bezchybnou funkci výrobku po celou záruční dobu.

Záruka se nevztahuje na:

 • mechanická poškození produktu způsobená uživatelem nebo na těmito poškozeními ovlivněné (poškozené) díly či části produktu;
 • škody a závady způsobené zanedbáním údržby, manipulací v rozporu s návodem k použití, nedodržením bezpečnostních pokynů a chybou obsluhy;
 • vady vzniklé vlivem skladování produktu v nevhodném prostředí;
 • vady, kvůli kterým byla snížena prodejní cena zboží, pokud při prodeji nedošlo k jiné dohodě;
 • škody způsobené používáním výrobku, včetně škod na životním prostředí;
 • úpravy a zásahy do zboží, které nejsou provedeny Českou zbrojovkou a.s. nebo autorizovaným servisním partnerem České zbrojovky a.s.;
 • škody a závady vzniklé použitím neoriginálních součástí;
 • vady zbraní zapříčiněné střelivem, které neodpovídá předpisům C.I.P. nebo SAAMI;
 • poškození vzniklá v důsledku nevhodného nebo nešetrného zacházení;
 • běžná opotřebení vzniklá při užívání v souladu s návodem k použití;
 • produkty, u nichž nebyly dodrženy tyto záruční podmínky.
Späť do obchodu